NguoiNoiTieng
Kênh tin tức hàng đầu về các nhân vật nổi tiếng trong xã hội

Loại chôm chôm ruột vàng mà ai cũng tưởng nhập khẩu hoá ra lại có đầy ở Việt Nam, khi ăn thì “kẻ khóc người cười”

8.957

Nhìn chôm chôm ruột vàng rất lạ và hấp dẫn đúng không? Nhưng khi ăn sẽ phải bất ngờ đó.