Danh sách 100 Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2020

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa công bố Danh sách 100 Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) vừa công bố Danh sách 100 Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2020.

Doanhnhansaigon