NguoiNoiTieng
Kênh tin tức hàng đầu về các nhân vật nổi tiếng trong xã hội

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

372

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu vào sáng 25/8.

Lễ trao tặng do Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTX. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTX. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là cán bộ từng kinh qua nhiều cương vị công tác; được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị nào, ông luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, dù tuổi cao ông vẫn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quân đội, đất nước.

Ông Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: “Chúng tôi luôn học tập ở nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về phương pháp, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể và hiệu quả”.

Ông Lê Khả Phiêu nói: “Lễ trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng hôm nay như một lời nhắc nhở đối với tôi, dù đã nghỉ công tác nhưng sẽ vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người đảng viên”.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (88 tuổi), quê huyện Đông Sơn, Thanh Hoá. Ông giữ nhiều chức vụ trong quân đội từ năm 1964 đến 1992.

Tháng 6/1992, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị. Tháng 12/1997, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 8, ông được bầu làm Tổng bí thư.

Viết Tuân/Vnexpress