Tạp chí Người Nổi Tiếng

Ổ dịch sau buổi tiệc tại Buddha Bar & Grill

378

P HCM Ít nhất 14 người dương tính sau 14 ngày dự tiệc tại Buddha Bar & Grill, quận 2, buộc TP HCM gấp rút cắt chuỗi lây lan từ ổ dịch này.

Ổ dịch sau buổi tiệc tại Buddha Bar & Grill

Tiến Thành – Hữu Công

Nguồn: Vnexpress