Người Nổi Tiếng
Trang tin tức giải trí, tiểu sử người nổi tiếng

Nghệ nhân Nguyễn Đức Lợi người thổi hồn vào những tác phẩm hoa

Đc đáo các tác phm hoa ngh thut “lạ mắt

Xưa nay, mi khi ngm nhìn nhng bông hoa xinh đp luôn làm ta say đm bi s du dàng và thanh tao hiếm có. Nhng n sâu trong các cánh hoa mng manh y li mang nhiu ý nghĩa khác nhau mà hu hết các ngh nhân cm hoa đu mong mun khám phá.

Ngh nhân Nguyn Đc Li chia s: mi bông hoa, mi màu sc đu mang mt ý nghĩa riêng bit. Hoa tưng trưng cho tình yêu, tình bn, tình mu t, tình thy trò… Hoa chung vui cho nim vui, s chiến thng hay thm chí là ni bun nào đó. Đôi khi nhìn ngm vào nhng cánh hoa mng manh y tôi b lôi cun mt cách k l, càng ngm nhìn càng thêm say đm”.

Nghệ nhân Nguyễn Đức Lợi

Ngm nhìn nhng bông hoa đp nhưng ch đơn thun vi vđp vn có ca chúng càng khiến ngh nhân Nguyn Đc Li ny ra ý tưng đc đáo khi kết hp thêm nhiu chi tiết khác (cành cây, hoa c…) đ to nên các tác phm hoa ngh thut đc đáo và l mt. Mi khi thưng hoa, mi ngưi s d dàng cm nhn đưc ý nghĩa sâu xa mà ngưi ngh nhân mun gi gm.

Tri qua quá trình nghiên cu và sáng to,, ngh nhân Nguyn Đc Li đã sáng tác nên hàng ngàn tác phm hoa ngh thut vi mong mun “tô đim” thêm sc thm ca các loài hoa, đng thi lan ta giá tr văn hoá Vit t ngàn xưa. Đến nay, ngh nhân Nguyn Đc Li đã biết đến là mt trong nhng ngưi góp phn đưa ngh cm hoa ngh thut vươn lên tm cao mi.
“Mi loài hoa là mt ngưi bn”

Ngh nhân Nguyn Đc Li cũng chia s rng, vi anh mi loài hoa đu ging như mt ngưi bn. Khi bt tay vào sáng to ra các tác phm hoa thì ý nghĩ này luôn hin hu và giúp anh lt t mt cách chân tht nhng điu mun gi gm vào tng cánh hoa.

Vi Nguyn Đc Li không có loài hoa nào là không đp cvì hơn ai hết anh luôn hiu rng, hoa đp không ch bi vngoài mà còn n cha nhiu ý nghĩa sâu sc khác. Chng hn, hoa hưng dương – loài hoa tưng trưng cho s mnh m ca tình yêu, hoa hng xanh – biu tưng ca tình yêu vĩnh cu, chung thu, hoa tulip – biu tưng tưng cho s mnh m và quyết đoán… Chính vì vy, mi mt bình hoa ngh thut đưc ngh nhân Nguyn Đc Li to ra đu s hu sc hút vô cùng đc bit.

Nghệ nhân Nguyễn Đức Lợi

“Tôi luôn hưng đến vic to ra sc đc đáo và khác bit trong tng tác phm hoa. Mi gi, mi ngày tôi s sáng tác ra thêm nhiu câu chuyn hoa đc sc hơn na vi mong mun đim tô thêm cuc sng muôn màu muôn v và mang li nhng giá tr tinh thn cho ngưi thưng hoa”, ngh nhân Nguyn Đc Li cho hay.