Người Nổi Tiếng
Trang tin tức giải trí, tiểu sử người nổi tiếng

Ban giám khảo Lâm Thanh Hải nói không với scandal với Super idol kids mùa 2

Ha hn không gây “bão” như mùa 1

Sau nhiu “sóng gió” t chương trình tìm kiếm tài năng nhí mùa mt khiến s mong đi ca công chúng v mt sân chơi cho thiếu nhi b gim đi đáng k. Mi đây, phía ban t chc Super Idol Kids đã chính thc thông báo v s quay tr li trong mùa 2 này.

Trong mùa mi này, chương trình có s góp mt ca dàn ban giám kho tuyn sinh dày dn kinh nghim, có tên tui, tài năng và công tâm, như: Hoa hu Vit Nam 2018 Tiu Vy, NTK Nguyn Minh Tun, Biên đo Lâm Vĩnh Hi , NTK Phương H, Lâm Thanh Hi,…

Giám kho Lâm Thanh Hi – casting online đi din khu vc min Bc chia s:“Như mi ngưi đã biết, chương trình Super Idol Kid vn đưc k vng s là mt chương trình b ích, cũng như cơ hi tt đ các con c sát và trưng thành hơn. Nhưng sau mùa mt, có khá nhiu vn đ xy ra khiến khán gi, phhuynh, và các con không hài lòng, thm chí là tht vng”.

Giám kho Lâm Thanh Hi – đi din casting khu vc min Bc là ngưi dày dn kinh nghim trong tchc s kin cho thiếu nhi.

Tích lũy và hc tp nhiu t “vp ngã” ca ln trưc, anh cùng ban giám kho đm bo s có mt mùa Siêu thn tưng nhí tht b ích, bùng n và hp dn đến bt ng: “Sau tt c nhng scandal không đáng có t mùa trưc, ln này, ban giám kho chúng tôi đã rút ra nhiu kinh nghim và c gng phát trin mt mùa gii tht thành công. Chú Lâm Thanh Hi là mt ngưi t chc s kin chuyên nghip cho các bn nh, đã tng tham gia nhiu chương trình và đu đưc đón nhn nhit thành trong quá kh, cũng như có kinh nghim vc dy mt s chương trình. Vi nhng gì đã tích lũy đưc, tôi cùng ban t chc ha hn s đem đến mt sân chơi lành mnh, nơi mà có con là chính bn thân mình”.

Mang nhiu k vng hơn

Sau mùa mt, nhng thí sinh tài năng đã có nhiu cơ hi th hin và phát trin bn thân. Các em đã góp mt vào “Xuân yêu thương”, nhiu chương trình giao lưu trên truyn thông, quay qung cáo, làm mu cho các thương hiu thi trang nhí…

Trưc nhng li khen tr thành món ăn tinh thn bích, khơi dy nim đam mê trong sáng ca tr và sng h ca đi din S Văn hóa Th thao Hà Ni và B Văn hóa Th thao và Du lch, hoa hu Rita Đng cùng kênh truyn hình đã thông báo v s quay trli ca mùa hai. H mong đi s đp tan nhng nghi vn trong công chúng t mùa mt, đem li mt chương trình dành cho thiếu nhi đúng vi tôn ch và mc đích ban đu.

Super Idol Kids là chương trình truyn hình thc tếtìm kiếm tài năng nhí gii hn đ tui t 4-15. Nhà sn xut mong giúp các bé phát hin, tư duy và phát trin kh năng thiên bm, tr thành siêu thn tưng toàn năng trong mt bn bè, công chúng và tt nhiên vn gi đưc s ngây thơ, trong sáng và hn nhiên đúng như la tuổi.

Ban giám kho có s góp mt ca nhiu nhân vt ni tiếng Showbiz, đưc mong đi s đào to nhng “siêu thn tưng” sáng giá trong mùa hai này.

Không ch đưc hc v ca hát, nhy múa, các “thn tưng nhí” còn đưc đc bit ch dy thêm nhiu knăng khác như din xut, chp nh, din thuyết và ck năng sng… Ngưi trc tiếp dn dt và sát saođào to các bé chính là các ngh sĩ hot nht nhì showbiz, có đy đ chuyên môn, sc nh hưng và kĩ năng vi tr.

Ban t chc Super Idol Kids cho biết, cuc thi mong mun tìm ra nhng gương mt nhí toàn năng vngoi hình, ct cách ca mt thn tưng. Thí sinh giành gii Quán quân s đưc hun luyn trc tiếp và đnh hưng xây dng hình nh đ tr thành mt “idol” thc th. Chương trình có format thun Vit 100% và d kiến lên sóng HTV- Đài truyn hình Vit Nam.

Hin ti, chương trình đang chun b nhn h sơ tngày 10 tháng 4 năm 2022 và d kiến s t chc casting ti hai đim Bc Nam. Khu vc phía Bc din ra Hà Ni vào ngày 11 tháng 6 và phía Nam ti Thành Ph H Chí Minh ngày 10 tháng 6.