Người Nổi Tiếng
Trang tin tức giải trí, tiểu sử người nổi tiếng

Bầu Hiển tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB

Bầu Hiển tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB
Hội đồng quản trị SHB bầu ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
Theo đó, HĐQT SHB đã thống nhất, quyết nghị bầu ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngoài việc bầu vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới, tại phiên họp này, HĐQT SHB cũng thống nhất chức danh đối với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, cụ thể: Ông Võ Đức Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Thái Quốc Minh – thành viên Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Văn Lê – thành viên Hội đồng Quản trị, ông Đỗ Quang Vinh – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Đỗ Văn Sinh – thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Bầu Hiển tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB - Ảnh 1.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng SHB nhiệm kỳ 2022 – 2027

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát SHB đã thống nhất cơ cấu, chức danh Ban Kiểm soát chuyên trách SHB nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông Phạm Hòa Bình, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Bà Lê Thanh Cẩm và ông Vũ Xuân Thủy Sơn là thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

Đối với các kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư chiến lược nước ngoài, SHB sẽ nỗ lực thực hiện đúng lộ trình trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư và lợi ích của SHB.