Khai mạc trọng thể Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Trao hoa cho BGK phim truyện. Ảnh: VV
Trao hoa cho BGK phim truyện. Ảnh: VV