Người Nổi Tiếng
Trang tin tức giải trí, tiểu sử người nổi tiếng

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án trọng điểm tại Quảng Nam

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát Khu cảng biển Chu Lai. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát Khu cảng biển Chu Lai. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sân bay Chu Lai. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sân bay Chu Lai. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sân bay Chu Lai. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sân bay Chu Lai. 
Dương Giang (TTXVN)