Người Nổi Tiếng
Trang tin tức giải trí, tiểu sử người nổi tiếng

Vietnam Airlines bước đầu vượt qua nguy cơ phá sản

Vietnam Airlines bước đầu vượt qua nguy cơ phá sản

Tác động của dịch rất lớn, tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2021 của 19 Tập đoàn, tổng công ty đều đạt và vượt kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, Tổng công ty, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ, năm 2021 nước ta phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đã tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Trong đó những doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, phản ứng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, chúng ta đã đạt được thành tựu rất đáng ghi nhận, trân trọng và tự hào.

“Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản gần 50 tỷ USD là một trong những năm cao nhất, kim ngạch XNK đạt mức kỷ lục trên 668 tỷ USD tăng 22% đưa nước ta vào một trong 20 nước có thương mại toàn cầu lớn nhất. Chúng ta đã vượt qua và năm 2021 là nền tảng để chúng ta phấn đấu 2022 có bức tranh tươi sáng hơn. Trong những kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban. 19 tập đoàn này là những tập đoàn then chốt trên tất cả lĩnh vực của nền kinh tế, là động lực phát triển không thể thiếu được.

Tác động của dịch rất lớn, tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2021 của 19 Tập đoàn, tổng công ty đều đạt và vượt kế hoạch mặc dù không đồng đều, đây là kết quả rất đáng ghi nhận. 19 tập đoàn, Tổng công ty vẫn đạt 99% kế hoạch doanh thu, vượt 62% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Đặc biệt trong điều kiện khó khăn các tập đoàn nộp ngân sách trên 60.000 tỷ đồng vượt 27% kế hoạch. Năm 2021 chúng ta vượt dự toán thu ngân sách 3,7% so với năm 2020, như vậy các Tập đoàn, tổng công ty thuộc Uỷ ban quản lý vốn có đóng góp rất lớn.

Trong quá trình chống dịch ngân sách nhà nước rất hạn chế, tuy nhiên huy động nguồn lực toàn xã hội thì các Tập đoàn, Tổng công ty đóng góp rất lớn, trên 2.500 tỷ đồng; chủ động triển khai nhiều hoạt động từ thiện, chương trình an sinh xã hội góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống của người dân; huy động cơ sở vật chất, kỹ thuật, hỗ trợ nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước”, Phó Thủ tướng ghi nhận các kết quả đạt được.

Cơ bản tán thành với những nội dung nêu trong báo cáo và ý kiến tham luận của các đại biểu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Tuy mới đi vào hoạt động được 3 năm, nhưng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày càng chuyên nghiệp, trưởng thành”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Trong năm 2021, Uỷ ban đã triển khai thành công các Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam, duy trì khả năng thanh toán và hoạt động liên tục, bước đầu vượt qua nguy cơ phá sản. Những kết quả trên rất đáng ghi nhận”.

Theo Phó Thủ tướng, trong năm qua, Ủy ban và các doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, góp phần quan trọng trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đó là các cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt cả về kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng như: Khởi công Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng, Nhà máy Thuỷ điện Ialy mở rộng, nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, khởi công dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, khởi công trở lại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2…

Bên cạnh đó, là Cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương, Ủy ban tham mưu cho Chính phủ các giải pháp xử lý phù hợp đối với 5/12 dự án, doanh nghiệp và đưa ra khỏi danh sách Ban Chỉ đạo theo dõi, xử lý.Đặc biệt, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ủy ban đã đã tích cực triển khai sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Ủy ban và các doanh nghiệp cũng đã tích cực trong triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Nhấn mạnh những kết quả nêu trên, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả và thành tích quan trọng mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban và Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban đã đạt được trong năm 2021 hết sức khó khăn vừa qua.

Bày tỏ cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 báo cáo của Ủy ban và các ý kiến tham luận đã nêu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong năm tới, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty cần thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thời hạn các công việc thuộc thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Theo đó, Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc rà soát các quy định pháp luật còn gây vướng mắc để tập trung tháo gỡ; nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động của Ủy ban, bảo đảm cho Ủy ban có đầy đủ các quyền hạn tương xứng với trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp và với các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.Ủy ban cũng cần khẩn trương hoàn thành Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, nhất là công tác giám sát tài chính, giám sát đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc hoàn thiện, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ủy ban để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả ngành Công Thương. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các Tập đoàn, Tổng công ty triển khai ý kiến của Bộ Chính trị; đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc còn tồn đọng.

“Với quyết tâm, nỗ lực, năng động, sáng tạo của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty, chắc chắn rằng Ủy ban và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, năm 2022 tốt hơn nhiều so với năm 2021, xứng đáng với vị trí là những doanh nghiệp then chốt, đầu đàn của kinh tế nước nhà, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước” – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ tin tưởng.

Châu Cao

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị