Tỷ phú Trần Nguyễn Ngọc Trang – đã bắt đầu trong khó khăn, tri thức và từ con số không

Theo tác giả, CEO/CFO Trần Nguyễn Ngọc Trang: “Thơ ấu khó khăn, nghèo đói đã rèn luyện cho tôi ý chí luôn vươn lên trong cuộc sống. Và tôi đã bắt đầu dường như từ con số không, hết con số không này đến con số không khác. Và tôi phải bắt đầu lại từ rất nhiều lần. Đôi khi tôi suy nghĩ không biết có công bằng không? Thì tôi cho rằng luôn luôn có công lý.”

Vậy làm sao tác giả có thể vượt qua trong thời gian qua: “Một trong những cẩm nang sống của cá nhân tôi là tập sống khiêm nhường hay khiêm tốn. Tuy nhiên, khi ở thực tế giữa nghề nghiệp và lối sống thì đôi khi trái ngược nhau. Như một chuyên gia marketing thì phải luôn phô trương và tìm điểm nhấn hay tìm cái đẹp riêng biệt. Như vậy nó có khác xa với khiêm nhường hay khiêm tốn? Tôi cho rằng về cốt lõi hay khái niệm này hoàn toàn khác nhau.”

Vậy hai khái niệm này khác nhau như thế nào? Theo tác giả, CEO/CFO Trần Nguyễn Ngọc Trang: “Khác nhau ở chỗ khiêm nhường, khiêm tốn là một khái niệm về văn hóa, đạo đức không ỷ mạnh hiếp yếu, không ỷ lớn hiếp nhỏ, …. Còn theo các chuyên gia marketing thì đó là các hành động cho nghề nghiệp. Cũng tùy theo trường hợp mà phân tích, ứng biến”.

Trần Nguyễn Ngọc Trang
Mục tiêu sắp tới của tác giả/CEO/CFO Trần Nguyễn Ngọc Trang

 

H.V