Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Tag

Tuấn Trần

Diễn viên Tuấn Trần: “Cảm giác vượt qua chính mình rất đã, ít nhất tôi đã tự nâng cấp mình qua từng…

"Thời điểm này Tuấn chỉ mong khán giả coi phim mình đầu tiên là thư giãn vì cuộc sống bộn bề quá rồi, sau là có chút đồng cảm. Mình còn trẻ, chưa làm nổi phim triết lý sâu sắc đâu nên sức mình đến đâu thì thể hiện đến đó thôi"- Tuấn Trần…