Người Nổi Tiếng
Trang tin tức giải trí, tiểu sử người nổi tiếng

Phong toả tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết

Lãnh đạo UBCKNN cho biết, đây là quyết định hành chính, thời hạn và thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa kể từ ngày 11/1 cho đến khi Chủ tịch UBCKNN có quyết định thay thế.

Căn cứ áp dụng việc phong tỏa tài khoản chứng khoán nhằm ngăn chặn cá nhân tiếp tục thực hiện vi phạm, theo quy định tại Điều 306 Nghị định số 155 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBCKNN, Trung tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam (VSD) có trách nhiệm phong tỏa chứng khoán trên các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết kể từ ngày 1/11. VSD thông báo ngay cho các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu công ty chứng khoán thực hiện phong tỏa các tài khoản chứng khoán của ông Quyết theo quyết định này.

Thông tin từ VSD cho biết, bên mua đối ứng 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Quyết là 19.628 tài khoản, với tổng số 36.000 nghìn giao dịch. VSD đang bóc tách, xử lý dữ liệu của số giao dịch này, cố gắng xử lý xong trong ngày hôm nay.

Còn các công ty chứng khoán nơi có tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm phong tỏa chứng khoán trên các tài khoản đứng tên ông Quyết từ ngày 11/1, dừng toàn bộ giao dịch chứng khoán trên các tài khoản trên.

Tối 11/1, HoSE thông báo hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/1 của ông Trịnh Văn Quyết.

Trước đó, đại diện UBCKNN cho biết, chiều 10/1 đã nhận được báo cáo của HoSE về việc ông Trịnh Văn Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin.