NguoiNoiTieng
Kênh tin tức hàng đầu về các nhân vật nổi tiếng trong xã hội

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng bơm ngàn tỉ vào hàng không

3.065